Art. Biuro patentowe

Gdańsk , Barniewicka 26 A 80-299 Jankowo Gdańskie
+48603790008
kwapisz.jacek@wp.pl

Usługi prawne w sprawach własności intelektualnej , rejestracja znaków towarowych - wszystkie państwa świata , ochrona znaków towarowych , badania prawne