FHU Astor Jacek Szymanowski

al. Jana Pawła II 4 c lok. 6 80-180 Jankowo Gdańskie
+48511260903
jacekszymek@wp.pl