Adamklim F.H.U. Systemy Chłodnicze i Klimatyzacyjne Adam Jurkowski

33-300 Nowy Sącz, Zabełecka 54 33-300 Nowy Sącz
603 075 197
jurkadam@op.pl