Administracja nr 5 os. Rąbiń Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Inowrocław , Wojska Polskiego 5 88-100 Inowrocław
+48523578075
sekrtariat@ksmino.pl