Administracja Os. Jakuba Sobieskiego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej Odra

55-200 Oława, pl. Szymanowskiego 17 55-200 Oława
71 313 82 91
brak
administracja.sobieskiego@smodra.pl