Administracja Zasobami Mieszkaniowymi Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Rejon Os. 650-Lecia

95-100 Zgierz, Leśmiana 3 95-100 Zgierzynka
42 716 53 70
brak
adm1@zsm.zgierz.com.pl