Administracja Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr II

95-100 Zgierz, ks. Rembowskiego 67a 95-100 Zgierzynka
42 716 58 61
www.zsm.zgierz.com.pl
adm2@zsm.zgierz.com.pl