ANDBAS Barbara Szymczak

Cielętniki 7 55-106 Zawonia
691 370 879
brak
szymczak@dctk.wroc.pl

PKD 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

                 Sekcja ta obejmuje działalności związane z:

- eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,

- uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,

- chowem i hodowlą zwierząt,

- pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,

- pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.

               

PKD 93.19. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

PKD 93.19.Z

          Pozostała działalność związana ze sportem

             Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działaln